leasing pracowniczy
Leasing pracowniczy w Częstochowie, Katowicach, Radomsko

Leasing pracowników w Częstochowie

Usługa leasingu pracowniczego jest formą przypominającą pracę tymczasową, ale z pewnymi różnicami opartymi na utrzymaniu personelu, co obejmuje nawiązanie z pracownikiem umowy o pracę, naliczanie i wypłatę wynagrodzenia wraz z należnymi podatkami. Dzięki temu pracownik będzie miał zapewnione wszystkie gwarancje i świadczenia, przewidziane obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi umowy o pracę.

W ramach usługi leasingu oferujemy ekipy sprzątające ta budownicze.

W rzeczywistości usługa leasingu daje pracodawcy pewność, że nasi pracownicy wysłani do wykonywania pracy u pracodawcy wykonają je w pełni, nie rzucając wszystkiego i nie szukając podwyżek wynagrodzenia rzędu 0,50 gr/h.


W razie potrzeby w zatrudnieniu innych pracowników zapraszamy do skorzystania z usługi pracy tymczasowej lub usługę rekrutacji w razie zainteresowania w pozyskaniu pracowników z dalszą rejestracją w Państwa firmie.


Proces świadczenia usługi leasingu pracowniczego

  1. Określenie zapotrzebowania klienta zgodnie z jego potrzebami,
  2. Określenie umowy leasingu (wynagrodzenie pracownika, wynagrodzenie leasingodawcy, zakres prac), jakość prac), czas pracy, określenie kryteriów oceny wynajmowanego pracownika),
  3. Selekcja pracowników zgodnie z wymaganiami klienta,
  4. Tworzenie grupy personelu wynajmowanego,
  5. Podpisywanie niezbędnych papierów dot. gwarancji poufności zdobytych informacji przez pracownika,
  6. Wynajęcie pracowników na rzecz firmy klienta,
  7. Rozliczanie za faktycznie wykonane czynności.

Gwarancja

Usługa leasingu pracowników daje możliwość doprecyzowania wykazu prac, ich jakości, oraz terminów, w których musi zostać wykonana dana praca.


Terminy

Termin rozpoczęcia prac u pracodawcy, ich wykaz i terminy wyraźnie zostaną ustalone w umowie i będą jego integralną częścią. 


Kierownik ekipy

W ramach usługi leasingu pracowniczego zapewniamy kierownika ekipy swobodnie posługującego się językami obcymi (rosyjski/ukraiński/polski/angielski/niemiecki) w celu polepszenia komunikacji pracowników z pracodawcą użytkownikiem.


Leasing pracowniczy z Ukrainy na Śląsku, Katowice, Częstochowa, Sosnowiec, Gliwice, Zabrze, Bielso-Biała, Rybnik, Tychy, Dąbrowa Górnicza