praca tymczasowa
Wynajem pracowników tymczasowych

Wynajem pracowników tymczasowych

Usługa pracy tymczasowej daje pracodawcy możliwość uzupełnienia nagłych zapotrzebowań na pracowników m.in. przy realizacji nowych zleceń produkcyjnych, dodatkowo pozwala na ominięcie wszystkich trudności związanych z zatrudnieniem cudzoziemców — agencja POLARUS weźmie to na swoje barki. 

Przekazujemy pracownika gotowego od pierwszego dnia pracy i mającego wszystkie niezbędne wymagane dokumenty (badania lekarskie, a jeśli to konieczne, książki Sanepidu). Pozostaje tylko przeszkolić go szkoleniem stanowiskowym BHP, wydać odzież roboczą i monitorować jakość wykonywanej przez niego pracy.

Usługa Pracy tymczasowej ułatwia przedsiębiorcy zajmowanie się swoimi sprawami, np. nie tracąc czasu na sprawy kadrowe, może on rozwijać produkcję, pozyskiwać kolejnych kontrahentów, myśleć o skalowaniu biznesu, kiedy gwałtownie rośnie zapotrzebowanie na jego produkty, a w przypadku bezczynności zrezygnować z pracowników, nie płacąc dodatkowych pieniędzy. 


Jeżeli szukasz pracowników z dalszym zatrudnieniem w swojej firmie zapraszamy do skorzystania z usługi rekrutacji. W razie potrzeby w ekipach remontowych polecamy leasing pracowniczy.


Proces świadczenia usługi pracy tymczasowej

  1. Określenie profilu kandydata w „Zapotrzebowaniu na pracownika” na podstawie opisu stanowiska pracy,
  2. Ustalenie kwoty wynagrodzenia agencji, w tym: koszt wynagrodzenia pracowników, ZUS-y, podatki, ewentualne – zakwaterowanie oraz wynagrodzenie agencji, 
  3. Podpisanie umowy na pracę tymczasową,
  4. Rozpoczęcie rekrutacji przez POLARUS,
  5. Tworzenie krótkiej listy kandydatów – osób najpełniej spełniających wymagania Zapotrzebowania,
  6. Przekazanie pracodawcy CV dopasowanych osób wraz z ustaleniem daty pierwszego dnia pracy,
  7. Przygotowanie niezbędnych dokumentów,
  8. Kierowanie osób na rozmowę kwalifikacyjną, 
  9. Rozpoczęcie pracy przez pracownika,
  10. Fakturowanie usług co miesiąc.

Gwarancja

W ramach świadczenia usługi pracy tymczasowej obowiązkowo wymieniamy pracownika w przypadku jego rezygnacji z wykonywanej pracy albo decyzji pracodawcy użytkownika (na podstawie pisemnie uzasadnionej przyczyny).


Terminy

Termin do którego mają być udostępnieni pracownicy określony jest przez pracodawcę i ustalony w Zapotrzebowaniu (z uwzględnieniem co najmniej dwutygodniowego okresu świadczenia usługi rekrutacji i tygodnia w związku z  rejestracją wymaganych dokumentów w Urzędzie Pracy). Okres ten może zostać skrócony. 


Koordynator dwujęzyczny

Zapewniamy osoby swobodnie posługującej się dwoma językami (rosyjski/ukraiński/polski) w celu polepszenia komunikacji pracowników tymczasowych z pracodawcą użytkownikiem.


Dodatkowe informacje

Kwestie dotyczące rejestracji pracowników, legalizacji ich pobytu w Polsce, przedłużenia dokumentów, wymiany pracowników po zakończeniu okresu ich pobytu na terytorium RP, BHP wstępne, badania lekarskie, zakwaterowanie są usługami świadczonymi przez POLARUS i są wliczone w wynagrodzenie agencji.


Praca tymczasowa na Śląsku, Katowice, Częstochowa, Sosnowiec, Gliwice, Zabrze, Bielso-Biała, Rybnik, Tychy, Dąbrowa Górnicza