Rekrutacja jest wyborem myślących o przyszłości

2018 nie jest pierwszym rokiem, gdy do Polski przyjeżdża duża liczba obcokrajowców chętnych zarobić. Proces ten rozpoczął się jeszcze w XX wieku, a do obecnego momentu, już ponad 1 mln Ukraińców rocznie odwiedziło Polskę w poszukiwaniu pracy. Statystyki zatrudnienia mówią o tym, że prawie 80% polskich przedsiębiorstw już w taki, czy inny sposób wypróbowało współpracę z agencjami pracy tymczasowej i stwierdziło, że powoduje to więcej problemów, niż pozytywnych efektów.

Największym problemem z pracownikami tymczasowymi jest ich zbyt częsta rotacja.„Ucieczka” zaskakująca pracodawców może być związana nie tylko z osobowością samego pracownika, ale i z agencją przez którą był on zatrudniony. Nie tak dawno w prasie pojawiły się artykuły, gdzie omawiano złe praktyki agencji, których właścicielami byli w większości przypadków sami Ukraińcy. Były liczne przypadki skarg pracowników na wyłudzenia, opóźnienia wypłat wynagrodzeń, nieznośne warunki życia, w których umieszczano pracowników, tworząc z nich praktycznie siłę niewolniczą.

Biorąc pod uwagę takie informacje i doświadczenie w sprawach zatrudnienia, Polacy nie mogą pozostać obojętni wobec takiego problemu. Wielu cudzoziemców to przecież naprawdę dobrzy specjaliści i ludzie najzwyczajniej chętni do pracy. W związku z tym obecnie mocno zauważamy trend, w którym firmy stawiają na zatrudnienie bezpośrednie, bez agencji pracy tymczasowej, ale od razu pojawia się problem w znalezieniu odpowiednich pracowników. Wielu z nich nie włada zbyt dobrze językiem polskim i po prostu nie ma możliwości samodzielnego skorzystania z ofert pojawiających się w internecie czy choćby umieszczenia cv. Później pojawia się problem weryfikacji ich umiejętności a proces zaczyna być zbyt skomplikowany dla niektórych pracodawców.

I w tym momencie zapraszamy do współdziałania z naszą firmą. Wzięliśmy najlepsze europejskie doświadczenie w rekrutacji i doborze personelu, połączyliśmy je z umiejętnością prowadzenia rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami zza wschodniej granicy, a dzięki temu daliśmy możliwość podjęcia pracy pracownikom bezpośrednio u pracodawcy, a pracodawcom daliśmy szansę na pozyskanie odpowiedniej załogi. Pracodawca otrzyma takiego pracownika, z którym będzie mógł wiązać swoje długoterminowe plany, bez zagrożenia zerwania umowy z niewywiązująca się z niej agencją.

Przy rekrutacji specjalistów wykorzystujemy naszych partnerów biznesowych działających od wielu lat za wschodnią granicą. Wspomagają nas w sprawdzeniu kwalifikacji kandydatów, co pozwala na zmniejszenie ryzyka zatrudnienia niewłaściwej osoby, jednocześnie oszczędzając czas i pieniądze naszych klientów.

Jeśli potrzebujesz porady lub jesteś gotowy omówić warunki współpracy, naciśnij przycisk i wypełni formularz, aby nasza rozmowa okazała się dokładną i skuteczną.

Koordynator dwujęzyczny

Zapewnienie osoby swobodnie posługującej się dwoma językami (rosyjski/ukraiński/polski) w celu zapewnienia lepszej komunikacji pracowników tymczasowych z pracodawcą użytkownikiem.

Rekrutacja typu „Success fee”

Nasze usługi to rekrutacja typu success fee – agencja otrzymuje honorarium tylko w przypadku zatrudnienia wybranego przez nią kandydata (po selekcji ostatecznej).