usługi bhp polarus
Świadczymy usługi BHP dla firm

Szkolenie wstępne,
szkolenie okresowe,
szkolenie pracodawców i kierowników,
ocena ryzyka na stanowisku pracy,
postępowanie powypadkowe,
konsultacja dokumentacji bhp,
instrukcja prac szczególnie niebezpiecznych,
opracowanie instrukcji i regulaminów stanowiskowych,
koordynator ds bhp,

Wynagrodzenie:
Zgodnie z udostępnianym na życzenie cennikiem.