kadry i płace
Outsourcing kadr i płac

okresowe sporządzanie deklaracji ZUS i wysyłanie ich drogą elektroniczną do ZUS,
sporządzanie dokumentów pracowniczych,
przygotowanie umów o pracę,
prowadzenie kart urlopowych,
przygotowanie regulaminów pracy i wynagradzania,
przygotowanie list płac,
rozliczanie umów zleceń i umów o dzieło,
prowadzenie akt osobowych dla pracowników,
sporządzanie deklaracji rocznych PIT 11 – wysyłka elektroniczna,
kontrola badań lekarskich i szkoleń BHP pracowników,
sporządzanie dokumentów związanych ze zwolnieniami lekarskimi,
przygotowanie deklaracji rocznych dla pracowników zatrudnionych na umowy zlecenie i o dzieło,
przedstawicielstwo i pomoc podczas kontroli ZUS, PIP i PUP.

Wynagrodzenie:
Zgodnie z udostępnianym na życzenie cennikiem.